Startsida  Beräkna barnomsorgsavgift
::Beräkna barnomsorgsavgift
Högsta avgiftsgrundade inkomsten är 45390 kronor per månad.
Det yngsta barnet räknas som barn 1.
Enligt maxtaxa är endast 3 barns placeringar per hushåll avgifsbelagda.
Beräknad avgift är endast preliminär.
Information om Sunne kommuns barnomsorgsregler hittar du på kommunens hemsida.
 
Ange familjens totala månadsinkomst
 SEK
 
BarnTyp av barnomsorgAvgift per barn
10 SEK
20 SEK
30 SEK
Beräknad månadskostnad: 0 SEK
Var vänlig vänta medan sidan laddas...